Digitale verktøy

Rehabilitering av Kong Oscars gate 11

Sammendrag

 

Ny teknologi gjør seg mer og mer gjeldene på byggeplassen og har i de siste årene blitt brukt som prosjekteringsverktøy i de fleste byggeprosjekter. Vi ønsker med dette hovedprosjektet å belyse hvordan en mindre aktør kan ta i bruk relevante digitale verktøy ved renovering. Boligen som har blitt brukt skal endres fra en tomannsbolig til en firemannsbolig.

Som utgangspunkt har det blitt valgt å teste ut Revit, Synchro, SmartKalk, FEM-Design, Project, Solibri, Dalux, SIMIEN og HoltePortalen. Noen av programmene er valgt på grunnlag av tidligere erfaring og andre har vært et ønske fra vår samarbeidspartner, Kaistad Eiendom AS.

Programmene FEM-Design, Synchro, Dalux og Solibri viste seg enten å være for avanserte, ikke ha den nytteeffekten som var ønsket eller at behovet for disse digitale verktøyene ikke var til stede i prosjektet. Noen digitale verktøy vil nok vise seg å passe best til større byggeprosjekter, for å kunne hente ut sitt potensial. De tre programmene som viste seg mest hensiktsmessig i bruk ved et mindre rehabiliteringsprosjekt var Revit, SIMIEN og SmartKalk. Vi så på brukervennlighet, om behovet var til stede i prosjektet og om det var mulig å hente ut nytteverdien ved bruk av det aktuelle digitale verktøyet.

Resultatene viser at ikke alle digitale verktøy er tilrettelagt for mindre firmaer, eller er fornuftig å bruke på små rehabiliteringsprosjekter. Skal bruken av de aktuelle digitale verktøy økes, er det behov for en kompetanseheving i bedriften.

 

Forord

 

Denne nettsiden er den avsluttende hovedoppgaven på vår utdannelse ved Fagskolen i Telemark, våren 2019. Tema for denne nettsiden er relevante digitale verktøy ved rehabilitering av Kong Oscars gate 11. 

Vi har valgt å bruke et reelt rehabiliteringsprosjekt, med lokasjon i Tønsberg. Utgangspunktet for oppgaven var at vi så hvordan næringslivet ble mer og mer digitalisert, og vi hadde et ønske om å bruke kunnskapen vi har tillært oss via vår to-årige utdannelse.

ABC-prosjekt er et fiktivt firma bestående av gruppens deltakere, som er Anders, Bård og Christian. 

Underveis i prosjektet ble det avgjort å gå bort ifra tradisjonell teknisk rapport, og heller prøve å utforme en nettside. Dette falt naturlig siden vi skulle skrive om digitale verktøy. Utfordringen var at ingen av gruppens deltakere hadde gjort dette tidligere, noe som førte til en del frustrasjon. Vi blir med dette nødt til å takke Chris Robin Johansen fra Telemark Web for tips og råd underveis.

Vi hadde tidlig en visjon om hvordan nettsiden skulle se ut, noe vi nå føler vi har fått til ved bruk av WordPress og Divi Builder.

Forsidebildet har gruppedeltakerne selv tatt og bildene rundt er hentet fra programmenes hjemmeside. Alle kildehenvisninger ligger under hvert program. Bildene under «Andre programmer» er hentet fra Google, og har en hyperkobling i tittel teksten. Godkjennelsen om oppføring av boligen i 1912, samt opprinnelig plantegning er hentet fra Tønsberg Kommune. Her er det også en hyperkobling i tittel teksten.

 

Vi vil med dette rette en stor takk til skolens veileder, bestående av Pål.N Kyrkjebø, Vegar Klevstad og Kate H. Hansen. Og spesielt til veilederne Jorunn Kvennodd og Mark Selles for meget god oppfølging, motivasjon og hjelp. 

 

 

 

Innledning

“Digitalisering representerer et klasseskille i byggenæringen. Det er et klart skille mellom dem som ser muligheten og bruker digitale verktøy og de som ikke er der ennå. Digitalisering kommer til å påvirke byggenæringen i større og større grad” itbaktuelt.no

Med dette sitatet og den pågående digitaliseringen i bygge bransjen, kan det antas at de større entreprenørene vil dra ifra og bli ledene på dette området. Det stilles stadig høyere krav til arbeidsmetoder, hvor forventningene er mer for mindre og et ønske om høyere kvalitet på kortest mulig tid. Hvordan skal de mellomstore og mindre entreprenørene klare å følge denne trenden? Som Fagskolestudenter med relevant arbeidserfaring, har vi de to siste årene jobbet med digitale verktøy.

Rapporten tar for seg hva vår samarbeidspartner kan gjøre med de ulike digitale verktøy i samhandling med prosjektet. Dette omhandler å tegne det gjeldende huset i Revit, planlegge prosjektet ved hjelp av Synchro/Project, energiberegne huset med SIMIEN og hvordan beregne kostnader ved hjelp av Holte SmartKalk. På denne måten får man god oversikt over alle aktivitetene som skal gjennomføres.

Som gruppe ønsker vi å løfte frem de relevante programmer som finnes, ved å vise frem løsninger og arbeidsmetoder som er i bruk i dag. Rapporten vil også fremheve andre programmer som blir brukt av større entreprenører, for å vise hvilken vei digitaliseringen går.

Formålet med denne siden er å fremstille relevante digitale verktøy ved rehabilitering av Kong Oscars gate 11. Vår samarbeidspartner skal renovere en tomannsbolig til en firemannsbolig og ønsker å bedre samhandling, struktur og organisering. 

Boligen i denne oppgaven er en firemannsbolig ifra 1912 som i dag er en tomannsbolig. Når boligen er blitt gjort om til en tomannsbolig er uvisst, og det finnes ingen dokumentasjon på dette. Derfor vil eier tilbakeføre boligen til en firemannsbolig, med de forbedringene som er nødvendig for at huset skal holde en høyere standard.

 

Konklusjon

 

Målet for denne oppgaven har vært å renovere Kong Oscars gate 11, fra en tomannsbolig til en firemannsbolig ved hjelp av relevante digitale verktøy. 

Som Fagskolestudenter med relevant arbeidserfaringen vet vi at bruken av digitale verktøy kan være tidkrevende å lære seg, men lønnsomheten kan være stor når man har opparbeidet seg nok kompetanse på området. De sentrale programmene i denne rapporten er Revit, SIMIEN og SmartKalk. Det har også vært brukt MS Project, Synchro, Dalux, Solibri, FEM-Design og Holteportalen. Dette er programmer som er verdt å merke seg, da flere av de største entreprenørene bruker disse i dag.

Programmene vi mener egner seg best til et mindre renoveringsprosjekt er Revit, SmartKalk og SIMIEN. Grunnlaget for dette er allsidigheten disse programmene innehar.

Med Revit kan man enkelt lage en skisse av oppussingsobjektet, og få en oversikt over hvordan sluttproduktet kommer til å bli seende ut. Disse tegningene kan også brukes som et vedlegg til en byggesøknad. I tillegg til dette kan man med få tastetrykk bytte ut bygningsdeler eller flytte vegger, som gjør at endringer på bygget ikke er noe problem. Det er kun fantasien som setter begrensninger for dette programmet, og muligheten for svært detaljerte tegninger er absolutt tilstede. 

I SmartKalk får man lett tilgang til priser og hva jobben vil koste å utføre. I programvaren ligger det maler som kan brukes, eller man kan velge å lage sitt eget oppsett. De aller fleste bygningsdelene ligger inn, men det er også mulig å supplere dette slik at man får en helt nøyaktig beregning. I enkelte tilfeller kan det være noe vanskelig å finne det man leter etter i søkemonitoren, da en spesifikk vare kan ha flere navn. 

SIMIEN blir brukt for å energimerke huset. Vi ser at dagens beregning tilsvarer en orange G, mens etter oppussingen vil det kunne bli en gul C. I tillegg til å utføre energiberegninger kan programmet brukes til å energieffektivisere eldre boliger, dette gjøres for å finne ut hvilke tiltak som kan gjøres for å bedre energibehovet.  

Programmene FEM-Design, MS Project, Synchro, Dalux, Solibri og HoltePortalen viste seg enten å være for avanserte, ikke ha den nytteeffekten som var ønsket eller at behovet for disse digitale verktøyene ikke var til stede i prosjektet.

Dette viser at ikke alle digitale verktøy er tilrettelagt for mindre firmaer, eller er fornuftig å bruke på små rehabiliteringsprosjekter.