Andre programmer

av | mar 26, 2019

FEM-Design utvikles av Strusoft, som er et svensk selskap som har holdt på med å utvikle programvare med strukturell analyse og design i mer enn 30 år. I dag har de mer enn 10 000 brukere i over 20 land, med utviklingssentre i Danmark, Sverige, Ungarn og India.

FEM-Design er et avansert beregningsprogram hvor du kan løse alt fra enkle til meget kompliserte konstruksjoner og analysere med stor nøyaktighet. Programmet gir deg også muligheten til å overføre filer fra Revit Structure, dette er noe vi ikke har testet ut ved renovering av boligen i Kong Oscars Gate 11.

 https://strusoft.com/about

https://strusoft.com/products/fem-design

Ved renovering av boligen var det et behov for en drager mellom kjøkken og stue i 2 etasje, dette for å åpne opp og gi en bedre romfølelse. Beregningen ble gjort direkte i programmet FEM-Design, noe som fungerte til dels veldig bra, siden programmet er både oversiktlig og greit å jobbe i. Problemene oppstod da belastningen på drageren skulle legges inn, siden det ikke er oppgitt noen standardiserte tall for tak, gulv og vegger må belastningen som oppstår på drageren beregnes i forkant. For å beregne egenlastene som bjelken utsettes for har det blitt brukt Byggforsk.

Det henvises da til 471.031 og 471.041 i Byggforsk.
Ved slike utregninger vil egenlaster og snølaster variere i forhold til hvor i landet du bygger, og de materialvalg du tar underveis i prosjektet.

Ved beregning av ståldrageren, for bruk mellom stue og kjøkken, falt valget på en HE-A 180. 

Se vedlegg  (Beregning N.L og E.V)

Dalux har ikke vært testet i dette prosjektet, men er tatt med i oppgaven fordi flere av de store entreprenørene i Norge bruker det og omtaler dette som fremtiden.

Dalux ble utviklet i 2005 i København. Målet med denne programvaren var å gjøre byggenæringen smartere og mer effektiv. Idag blir deres BIM teknologi brukt av de ledende entreprenørene verden over. Selskapet har vært i stadig utvikling siden oppstarten og blir brukt i over 90 land. I 2017 var det 20 stykker som arbeidet sammen i Oslo for å utvikle programmet videre og  i 2018 var de dobbelt så mange. Med det kan vi se at bruken av digitale verktøy vokser i Norge.  

Dalux BIM viewer

BIM viewer gir deg muligheten til å se bygget før byggestart eller underveis i byggeprosessen. Dette programmet er også utviklet som app for telefon eller nettbrett. Programmet baserer seg på at man via appen velger hvor i bygget man vil stå, deretter vil man få en visualisering av hvordan rommet kommer til å se ut. Programmet gir deg også muligheten til å skjule valgte elementer, som gjør det mulig å se bak vegger eller tak, for å lettere lokalisere rør og kabler. Brukeren velger selv om modellen skal vises i 2D eller 3D. 

Dalux Build

Er en komplette og brukervennlige løsningen for prosjektledelse i byggebransjen. Dalux sørger for en ubrutt informasjonsflyt i alle stadier av prosjektet. Dalux digitale plattform for prosjektsamarbeid sikrer bedre erfaringsdeling gjennom hele prosjektet – fra planlegging og design til konstruksjon og overrekking. 

Dalux Box

Opprett linker mellom objekter i modellen og dokumenter i Dalux Box. Du trenger ikke lete etter dokumentene i en mappestruktur, men heller åpne dokumentene i appen ved å navigere i 3D-modellen. Hopp over nettleseren. Synkroniser dine prosjektfiler direkte med skyen fra din PC. Du kan åpne filene fra din datamaskin eller telefon.

Dalux Field

Du kan sende oppgaver direkte til dine underentreprenører. Alle underentreprenører har tilgang til prosjektet og kan behandle oppgaver rett fra appen. Å bruke Dalux til å behandle alle mangler i prosjektet sparer tid og sørger for at alle avvik blir utbedret i tide.

https://www.dalux.com/

Solibri fremstår som et oversiktlig program som virkelig innfrir til BIM. Programmets layout har et enkelt oppsett som gjør det lett å manøvrere seg rundt i. Dette er et verktøy for visualisering, analyse, kvalitetssikring og effektiv samhandling i BIM-prosjekter. Det kan gjennomføres både kollisjons kontroll og regelsjekker av konflikter og brudd på standard regler. Programmet kommer som sagt med et oppsett standard regler, men det er ingenting i veien for å lage sine egne.

Programmet er basert på det åpne filformatet IFC, noe som gjør at de fleste BIM verktøy kan eksportere sine filer til Solibri. De ulike yrkesgruppene kan da samhandle sine prosjekter i Solibri og kjøre kollisjonstester for å fange opp feil og mangler. Bygningsdelene som må korrigeres vil da vises i 3D, som kan være rør-gjennomføringer, dører og vinduer som ikke stemmer. Problemene som oppstår kan da løses i forkant av prosjektet, noe som er både tidsbesparende og økonomisk fornuftig.

Solibri er ikke bare navnet på programmet, men også navnet på selskapet som har sin opprinnelse i Finland, men som i dag er et globalt selskap som opererer i mer enn 70 land.

Ved renoveringen av Kong Oscars Gate 11, som er et mindre rehabiliteringsprosjekt, vil Solibri som program ikke være egnet, det er nok tiltenkt større prosjekter.
Det har blitt tatt med på vår nettside da flere entreprenører etterspør kunnskap om programmet.

https://www.solibri.com/

 

Svært mange kaster bort verdifull tid på tungvint prosjektstyring og papirarbeid. Med HoltePortalen har du tilgang til alt du trenger via pc og app på mobil, uansett hvor du er. Slik kan du spare masse tid og samtidig ha full kontroll over prosjektet.

Med HoltePortalen kan du involvere ansatte i prosjektets ulike faser ved å tildele arbeidsoppgaver, sjekklister, følge opp avvik, dokumentere jobben og registrere timer digitalt. Det er enkelt å sette opp og lett å bruke.

Her ser man en oversikt over hvordan HoltePortalen er oppbygd, fra befaring til håndtverkerne skal utføre jobben. (se bildet på høyre side)

https://holte.no/no/programvare/bransjesystem/holteportalen

 

Beregning av ståldrager