Revit

av | mar 26, 2019

Autodesk Revit er utformet for bygningsinformasjonsmodellering (BIM), som gir fagfolk innen design, arkitektur og konstruksjon muligheten til å bringe ideer fra konsept til konstruksjon ved å lage en modell i 3D. Revit er et kraftig, men brukervennlig program som inkluderer funksjoner for arkitektdesign, MEP (mechanical, electrical, plumbing), konstruksjonsteknikk og konstruksjon. 

Revit er et av mange tegningsprogrammer som Autodesk leverer. Via Fagskolen Telemark opparbeider man seg erfaring og kunnskap om Revit. Dette var utslagsgivende på vårt valg av tegneprogram.

I Revit er det ingen til få begrensninger i hva man kan lage. Dette gjelder alt fra en enkel skisse for en garasje, til store kompliserte bygninger eller bruer. Hvor avansert modellen skal være er opp til den som tegner. 

Boligen som har blitt brukt i dette prosjektet har blitt tegnet tre ganger i Revit. Den første modellen er fra oppføringsåret 1912. Grunnlaget for dette er at datidens fasade og tak-konstruksjon ikke samsvarer med dagens bolig. Vesentlige forskjeller som takutstikk over trappetårn (se bakre fasade) og endring av takform på gavl vegger er blitt gjort i senere tid. Det foreligger ingen dokumentasjon på disse endringen, men originale byggtegninger og plan oversikt fra 1912 er tilgjengelig. (se vedlegg)

Boligen ble opprinnelig oppført som en firemannsbolig og i senere tid omgjort til en tomannsbolig. Når dette er utført er det ingen dokumentasjon på. Dagens eier ser en større nytteverdi av å ha en firemannsbolig, grunnet utleiemuligheter, og vil derfor tilbakeføre boligen til dens opprinnelige rom og etasje inndelingen. 

Boligen tegnet i Revit slik den ble oppført i 1912

Som nevnt i avsnittet over, er det blitt gjort vesentlige endringer av tak og fasade. I tillegg ser man at boligen fra 1912 har fire vinduer på Nord-Vest veggen (se fasade foran),  fordelt over første og andre etasje. På boligen slik den ser ut i dag er det totalt tre vinduer, hvor det ene har blitt plassert på loftet. 

Endring av tak-konstruksjon

Dagens plantegninger viser en strategisk oppbygning av huset, hvor første og andre etasje er identiske. Gruppen som helhet, i samråd med huseier, har antatt at dette har blitt gjort for å gjøre VVS arbeidet så lettvint og rimelig som mulig. Denne tankegangen har blitt videreført og tatt hensyn til ved prosjektering av den kommende firemannsboligen. 

Den store forskjellen fra dagens bolig til ferdig produkt er inndelingen av rom-arealet. Boligen blir delt av slik at første etasje får trapp ned til kjelleren, hvor det blir laget to soverom til hver enhet, samt kott og et mindre klesskap/rom. Det blir også satt inn to nye inngangsdører, slik at hver leilighet får sin egen adkomst. (se fasade forside).

I den øvre delen av boligen,  blir det inngang via trappetårnet på baksiden. Loftet innredes med to soverom til hver enhet, samt et mindre kott. Her vil det i tillegg bli montert to nye vinduer på hver gavl, dette for å sikre tilstrekkelig med lys og rømningsvei. 

Utenom de nevnte forandringene vil leilighetene bli identiske, slik at bygget vil inneha 4 boenheter. 

Ytterveggene isoleres med 148 mm Rockwool, hvorav  48 mm av disse ligger i utlektningen. Det blir montert varmepumpe (luft-luft) i hver enhet, i tillegg til vedovn som allerede er installert. Med disse tiltakene vil man redusere energitapet og boligen vil få et bedre inneklima.

Tak-konstruksjonen vil få en samlet isolasjonmengde på 300 mm.