SIMIEN

av | mar 26, 2019

 

Energimerking av boliger har blitt mer og mer viktig, og spesielt etter at verdens ledere vedtok Parisavtalen i 2015. Målet for avtalen er at klimaendringene ikke skal før til at gjennomsnittstemperaturen på jorden øker med mer enn 1,5 grader celsius pr. år. Alle land skal lage en nasjonal plan for hvordan de skal kutte i klimautslipp, og planene skal revideres hvert 5. år med mer ambisiøse mål for hver revisjon. Klimagassutslippene (CO2) skyldes forbruk av fossile brensler som olje, gass og kull. Skal vi klare å få ned bruken av disse fossile brennstoffene må vi enten redusere det totale energiforbruket, eller øke produksjonen av klimanøytral energi (side 75-77. bygningsfysikk boka). Norge ligger høyt oppe på energiforbruket i forhold til andre land, det har vært en stigning på forbruket med 1% hvert år siden 1950-tallet. 

SIMIEN står for SIMulering av Inneklima og ENergibruk i bygninger, og ble utviklet av Programbyggerne. De har holdt på med programvarer som spesialisere seg på inneklima i bygg og beregning av energibehov siden 1993.

SIMIEN er et energiberegningsprogram som har flere bruksområder, enten det er til boligsalgsrapport eller en generell vurdering av næringsbygg. SIMIEN er også et godt verktøy hvis man vil foreta energieffektiviserings tiltak på eldre boliger, som her blir testet ut i Kong Oscars gate 11. 

Når man velger klimasted ved bruk av programmet SIMIEN må man være klar over at programmet gir en advarsel om at evalueringen mot byggforskriftene og energimerke vil programmet alltid bruke klimadata for Oslo. Dette betyr ikke at man får et dårligere energimerke på grunnlag av hvor du bor i landet, men vil gi deg et mer reelt forbruk av hensyn til plassering. Dette blir vist i videoen under.

Denne firemannsboligen fra 1912 har 4″-4″ i yttervegger uten isolering, dette finnes ikke i nedtrekksmenyen på SIMIEN, og må da legges inn som en egendefinert U-verdi i kommentarfeltet. Det samme gjelder for gulv, tak og vinduer.

Modellen kan overføres fra Revit til SIMIEN, men dette er ikke utført i dette prosjektet. Alle U-verdiene er hentet fra standard oppsett i SIMIEN, dette gjelder både vegger, vinduer, dører, gulv og tak.

 

 

Beregning med SIMIEN

Dette er energimerkingen til firemannsboligen fra 2019, og med bruk av SIMIEN har vi fått frem en oransje G, som er typisk for eldre bygg uten isolasjon. Boligen benytter ikke fossilt brensel, og fikk derfor ikke energimerke  rød. Energiberegningen viser et totalt netto energibehov, på 292,2 kW/m2 pr år, mens CO2 utslippet på bygget ligger på 99,9 kg/m2. (Se vedlegg)

Dette er energimerkingen til firemannsboligen fra 2020, og med bruk av SIMIEN har vi fått frem en gul C. Dette er et resultat av tiltakene som er utført på bygget. Boligen benytter ikke fossilt brensel og nå som energibehovet er blitt lavere vil energimerket bli bedre. Energiberegningen viser at ved hjelp av etterisolering har bygget fått et totalt netto energibehov på 153,3 kW/m2 pr. år. CO2 utslippet på bygget ligger på 44,7 kg/m2. (Se vedlegg)