SmartKalk

av | mar 26, 2019

Vi er Norges ledende leverandør av brukervennlige og fleksible programmer til byggebransjen. Vårt hovedmål er å gjøre hverdagen din enklere!

Stadig flere oppdager fordelen med digital prosjektstyring, og det er liten tvil om at papirløs byggeplass er kommet for å bli.

SmartKalk er en programvare fra Holte som hjelper deg med å beregne kalkyler. Dette er et brukervennlig og nøyaktig program som effektiviserer hele prosessen ved behandling av prisforespørsler. SmartKalk gjør det mulig å opprette en egen prisbase fra sin lokale byggvareforhandler, noe som gjør at vi får nøyaktig oversikt over hva jobben kommer til å koste. Programmet er utviklet av fagfolk med over 40 års erfaring fra byggebransjen, dette gjør at tidsbruken og nøyaktigheten på beregningene blir svært pålitelig. 

SmartKalk følger NS3420, som er et komplett system for beskrivelse og kalkulasjon av bygge-og anleggsarbeider. Standarden omhandler også krav til materialer og utførelse, dette er et kvalitetstegn på at beregningene som blir gjort er pålitelig.

Holte har flere programvarer tilpasset byggebransjen, men vi har valgt å fokusere på SmartKalk. Vedlagt ligger et pristilbud, materialbestilling, samt timeverk og mengde beregning for Kong Oscars gate 11.

I SmartKalk ble bygget delt opp etter etasjer, dette for å organisere de ulike bygningsdelene. Brukeren velger selv om det skal bli lagt inn komplette bygningsdeler (elementer), enkelte bygningsdeler (poster) eller mer detaljerte deler (ressurser). En ressurs kan for eksempel være et utvalgt speil til badet.

Dette blir vist i videoen under.  

https://holte.no/no/programvare/kalkulasjon/smartkalk