Microsoft Project/Synchro

av | mar 26, 2019

Microsoft Project

For å få et vellykket prosjekt er det flere faktorer som gjør seg gjeldende. Et av disse er at prosjektet er godt planlagt før oppstart. Microsoft Office tilbyr flere varianter som kan gjøre denne prosessen enklere for forbrukeren. 

Microsoft Project ble lansert i år 2000 og har i de påfølgende årene lansert åtte oppdateringer. Grunnfundamentet til denne programvaren er en enkel oppbygging via Microsoft Excel. 

Excel er et program mange har et forhold til, noe som gjør overgangen til Project smidigere. 

 

 

Synchro

I 2007 ble Synchro lansert, hovedfokuset var å ta planleggingsprosessen til et nytt nivå. Det ble utarbeidet et planleggingsverktøy som ga deg muligheten til å se modellen i 4D. På denne måten kunne byggherre eller eventuelle investorer få en visuell forståelse av byggeprosessen. Det gir også nye muligheter til å identifisere risikoer, øke produktiviteten og kvaliteten på prosjektet.

Flere av de største entreprenørene i Norge bruker Synchro i sine prosjekter. 

Synchro er et program som krever høy kompetanse og en viss tilrettelegging fra bedriften, om du skal klare å utnyttet programmet på en best mulig måte.  Prosjektene må være av en størrelse som skoler, større eiendomsprosjekter eller næringsbygg. 

 

 

   I dette prosjektet uteble effekten av programmene. Planleggingsfasen er fortsatt en viktig del av byggeprosessen, men ved rehabilitering av Kong Oscars gate 11         var hovedfokuset å ha oversikt over arbeidsoppgavene som skal utføres. Med tanke på at det er få håndtverkere som skal utføre jobben, vil det  være mer                     hensiktsmessig å bruke et program som Excel. Dette vil være en raskere prosess og mer lønnsomt for bedriften.

Demonstrasjon på hvordan prosjektet ser ut i Microsoft Project.

https://products.office.com/nb-no/project/project-and-portfolio-management-software

Demonstrasjon på hvordan prosjektet ser ut i Synchro.

 https://www.synchroltd.com/about/

Project/Synchro har blitt brukt til å lage en WBS for å få en oversikt over hva som skal gjøres i prosjektet. Denne er videreført og samkjørt med beregningene gjort i SmartKalk.